VF
Kamgarnstrøye av mulig engelsk opprinnelse (foto: Caroline Omlid, Vestfoldmuseene IKS)
VF
Silketrøye fra Andebu (foto: Caroline Omlid, Vestfoldmuseene IKS)
firkløver trapp_300x416
Denne rekonstruerte mannsbunaden bygger på draktskikken i Arnadal midt på 1800-tallet (foto: Heidi Fossnes)

Vestfoldmuseene inviterer til foredrag om fylkets drakttradisjoner

Vestfoldmuseene IKS inviterer våren 2017 til en foredragsrekke om fylkets drakttradisjoner, regionens draktsølv og bunadsarbeidets historie.

Nærheten til sjøen, handel og sjøfart går som en rød tråd gjennom hele Vestfolds historie. Folk flest, både på bygdene og i byene var kledd i klær sterkt påvirket av rådende motestrømninger fra Europa. Vestfold er ikke særegen i så måte, det samme er tilfelle med alle fylkene rundt Oslofjorden og på flatbygdene på Østlandet.

Tekst v/ Lise Emilie Talleraas

Mange forbinder bunader med nasjonalromantikken i siste del av 1800-tallet, da bøndenes klesdrakt og kultur ble gjenstand for stor interesse. Hva var bakgrunnen for denne interessen for bondestandens klesskikk og hvilke samfunnsstrømninger, både nasjonalt og internasjonalt var det som bidro til dette?

På 1920-tallet gjør ønsket om en egen Vestfoldbunad seg gjeldende. I 1932 lanseres det første forslaget til en egen kvinnebunad. Det ble også utarbeidet et forslag til mannsbunad. Kvinnebunaden ble revidert i 1956. I bresjen for dette arbeidet finner vi Larvik husflidsforening, Anna Yndestad og Ragnar Nordby. Det ble også arbeidet fram flere kvinnedrakter og mannsdrakter med utgangspunkt i bevarte eldre plagg: Borghild Tranum Røer og Borghild Hunskaars bunader med brokadeliv og fløyelsbrokadeliv, Petrine Segerbrandts Vestfoldbunad, Tunsberg Leikarrings mannsbunad og mannsbunaden fra Borre.

Foredragene inngår som en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Vestfoldmuseene IKS og Vestfold husflidslag med mål om å fremme kunnskap når det gjelder denne viktige delen av Vestfolds kulturhistorie. Prosjektet er forskningformidlingsorientert gjennom foredrag, planlagt vandreutstilling (2019), utvikling av pedagogiske opplegg, gjenskaping av eldre plagg samt utgivelse av fagpublikasjon.

 

Alle foredragene foregår på Slottsfjellsmuseet, Farmannsvn. 30 i Tønsberg, og starter kl. 19.00. (Varer til kl. 21.00)

16. februar:
På leit etter en folkelig draktskikk i Vestfold
ved cand.philol./kulturhistoriker Ellen Runderheim

 

6. april:
Eksempler på draktsølv i regionen Telemark/Buskerud og Vestfold gjennom de siste 300 år

ved konservator MF Haakon Graffer Livland

 

11.mai:
I en dåm av sagatid… Refleksjoner rundt bunadarbeidets historie i Vestfold

ved 1.konservator NMF Lise Emilie Talleraas