Mor Bjørneby_300x506
Stina Haslerud_300x452

Solør-hijab. En utstilling om kvinnehodeplagg fra 1800-tallets Solør-Odal

Foto: Anno museums fotoarkiv

I lys av dagens hijab-debatt ...
På 1800-tallet brukte kristne kvinner i Solør høge luer med skaut utenpå. Ikke alle Solør-kvinner brukte dette hodeplagget. I dag bruker muslimske kvinner skaut. Men heller ikke alle muslimske kvinner bruker dette hodeplagget.

 Så hva vet vi om hodeplaggbruken hos solørske kvinner på 1800-tallet? Eller om muslimske kvinners hodeplagg i dag? Det er dette denne utstillingen handler om.

De historiske hodeplaggene fra Solør kalles rynkelue eller høglue og skaut. De kjennetegnes ved at luene står opp fra hodebunnen og gir ekstra høyde til kvinnene som bærer dem. Noen av dagens hijab-brukere bygger opp hodeplagget sitt på en måte som ligner mye på høglue og skaut. Den umiddelbare fascinasjonen over likhetene ga utgangspunkt for en utstilling, og Solør-hijab setter variantene av hodeplagg opp mot hverandre.

- Vi stiller de samme spørsmålene til de kulturhistoriske, norske hodeplaggene som til de samtidige, flerkulturelle. Vi undrer oss over koblinger mellom kultur og religion, historisk utvikling og generasjonsmotsetninger, forteller førstekonservator Bjørn Sverre Hol Haugen ved Kongsvinger museum som er ansvarlig for utstillingen.

Velkommen til utstillingsåpning onsdag 11. mai kl. 19.00 (Utstillingen varer ut september)
  Sted: Kongsvinger museum, Gyldenborg, Kongsvinger festning 2
•  Program: Åpning ved Iman Meskini (kjent som Sana i P3s «Skam»), bevertning og musikk