«Tradisjonen tru - Om folkedraktgranskar Aagot Noss»

Boklansering av Anne Lognviks biografi:

Onsdag 24. august var det invitert til boklansering i Collett/Cappelengården på Norsk Folkemuseum. Den vakre festsalen i 2. etg. var en verdig og relevant arena for bokslippet. Her mottok Aagot Noss sin Kongens fortjenestemedalje i gull i 1994.
(Foto: Heidi Fossnes)

Du kan nå bestille denne interessante boken om Aagot Noss i nettbutikken vår. Bare klikk her ...

Hallgrim Berg, som var en sambygding av Aagot Noss, ledet evenementet. Han bidro med både gode historier og fløytespill.

Forfatteren av biografien, Anne Lognvik fra Rauland er journalist med nær 40 år bak seg i NRK. Hun fortalte utfyllende om hele prosjektet, og med seg hadde hun også bilderedaktør for boka, Tone Oppsato, som også er fra Ål.

Aase Tefre fra Telemark (99 år) er datter av en av Aagots mange informanter. Hun resiterte et vakkert dikt som hun dedikerte til Aagot Noss.

En av de som kjente Aagot godt gjennom mange jobbreiser var fotograf Sjur Fedje. Han fortalte levende om turer både til Nordmandsdalen og spesielt om feltarbeidet i Bykle.

Einar Tveit var venn og kollega av Aagot i mange år. Han hadde flere humoristiske historier å fortelle. Flere av dem finnes i boka.

Kari-Anne Pedersen, som er en arvtaker etter Aagot på Folkemuseet fortalte også om Aagot Noss betydningsfulle arbeid gjennom sin kvinnealder som ansatt ved museet og gjennom produksjonen av hele 13 bøker og et utall av artikler.

Som seg hør og bør var det boksignering etterpå. Køen ble lang av alle som ville sikre seg et ferskt eksemplar av den etterlengtede biografien. En omtale av boka kommer i Magasinet BUNAD nr 2-2016 som utkommer 24. november.

0. Forside til Tradisjonen tru.jpg
Bokens forsiden viser et bilde av Aagot Noss da hun var 3 år gammel.
Bildet er tatt av fotograf Sigvat Tveito og trolig håndkolorert av Torgunn Tveito.

1. Anne Longva.jpg
Forfatteren Anne Lognvik presenterer sin ferske biografi om pioneren i norsk folkedraktforskning.

2. Hallgrim Berg.jpg
Hallgrim Berg ledet evenementet som ble holdt i festsalen i 2.etg i Collett/Cappelengården
på Norsk Folkemuseum.

3. Hallgrim spiller.jpg
Hallgrim stod også for det musikalske innslaget.

4. Aase Tefre.jpg
Aaste Tefre er datter av en av Aagot Noss gode informater fra Telemark.

5. Sjur Fedje.jpgFotograf Sjur Fedje hadde en lang fartstid sammen med Aagot
og hadde mye å fortelle om deres samarbeid på utallige reiser land og strand rundt.


7. Kari-Anne Pedersen*.jpg
Konservator Kari-Anne Pedersen, som har ansvaret for drakt- og tekstilsamlingen
ved Norsk Folkemuseum fortalte om betydningen av Aagot Noss arbeid.

6. Einar Tveit.jpg
Einar Tveit, mangeårig kollega av Aagot på Norsk Folkemuseum,
mintes mange morsomme episoder.

8. Anne Signerer.jpg
Som seg hør og bør var det boksignering til slutt.

Anne og Tone 2.jpg
Her er Anne Lognvik sammen med bilderedaktøren for boka, Tone Oppsato.