Magasinet BUNAD på besøk hos Høgskolen i Sørøst-Norge:

(Tekst og foto: Heidi Fossnes)

Den første reportasjeturen vår i det nye året gikk til Rauland, der vi besøkte skolen som inntil nylig var kjent under navnet: Høgskolen i Telemark.
Vi var, sammen med annen presse og en mengde bunadtilvirkere, invitert til en presentasjon av et mulig nytt satsningsområde ved høgskolen: Laserteknologi for overføring av broderimønster til bunadstoffer.

Vi ble ønsket velkommen av instituttleder Bodil Akselvoll. Deretter presenterte førsteammanuensis ved høgskolen, Mari Rorgemoen tanker rundt den nye teknologien. Hun har lang erfaring med gamle metoder for overføring av mønster, noe hun fremdeles underviser i ved høgskolen. Det er en kjent sak at dette med å overføre mønster til stoff kan være tidkrevende og problematisk. En del søl kan det også bli. Så blant annet derfor ville de se på om det ved hjelp av moderne teknologi ville la seg gjøre å forenkle dette arbeidet.

Mari påpekte at dette er et prosjekt i startfasen, og at de i den videre utviklingen vil være avhengig av tilbakemeldinger og innspill fra de som arbeider med bunadtilvirkning. Både de som driver i stor skala og mindre systuer. Dette er et kostbart prosjekt, som blant annet vil innbefatte grundige tester hos Statens institutt for forbruksforskning.

Audun Røhnebæk Stikbakke er student på Masterstudiet i tradisjonskunst, med trearbeid som spesialfelt ved høyskolen. Han kjenner laserprinteren godt og kjører en demonstrasjon for oss.

Maskinen er amerikansk og heter Epilog Laser Fusion. Den er opprinnelig utviklet for skilt-industrien. Dette er en kraftig laser med et stort bruksområde. Den kan blant annet benyttes både til lær og tre. Audun forteller at dersom en slik maskin skulle benyttes kun til tekstiler, hadde det greid seg med en noe enklere og rimeligere laser enn vi fikk demonstrert. Laserprinteren er kompatibel med forskjellig software for PC, og Audun forteller at han benytter Adobe Illustrator til formålet.

Han viser oss hvordan han legger inn en scannet mønstertegning og klargjør denne for laseren.

Bunadstoffet blir lagt flatt på toppen av maskinen. Et glasslokk lar oss følge printerprosessen når laseren settes igang. Laseren brenner inn punkter eller linjer i tekstilet. Vi kan følge laserhodet der det løper fram og tilbake over stoffet. Når mønsteret så er ferdig opptegnet, avslutter laseren med å skjære ut bunaddelene, dersom dette også er ønskelig.

Både opptegning av mønster og utskjæring av bunaddelene gjøres altså med samme laserhode. Det er bare effekten som er forskjellig. Til utskjæring benyttes høyere effekt og mer varme enn til oppmerking av mønster.

Det blir en avveining hvor mye varme stoffet tåler før det vil oppstå en skade, på kort eller lang sikt. Vil stoffet kunne bli svekket i denne prosessen? Det var spørsmålet mange stilte seg. Noen reagerte på at påtegningen på svart stoff ble litt svakt. Vil det være mulig å få dette tydeligere uten å svekke stoffet? Dette var spørsmål som høgskolen arbeider med og som vil bli grundig undersøkt hos Statens intitutt for forbruksforskning. 

1. Bodil Akselvoll a.jpg
Instituttleder Bodil Akselvoll ønsker velkommen til høgskolen, som fra 1. januar har byttet navn til Høgskolen i Sørøst-Norge, institutt for folkekultur

2a. Mønsteroverføring.jpg
Audun Røhnebæk Stikbakke viser hvordan han bearbeider og klargjør et mønster for lasermaskinen

2b. Audun foran Lerret.jpg
Her viser han et mønster som består av prikkede linjer. Det kunne like gjerne vært heltrukkede linjer

3. Audun ved lerret 3.jpg
Han viser også hvordan han kan legge inn mønster til flere draktdeler på samme dokument

4. Arbeidsprøver.jpg
Det var lagt fram en rekke prøver i ulike stoffkvaliteter og farger

5. Audun starter maskin.jpg
Audun laster illustrasjonen over i lasermaskinen

6. Laserhode 1.jpg
Gjennom et glasslokk kan vi følge med når laserhodet beveger seg fram og tilbake over stoffet

7. Laserhode 2.jpg
Det går raskt unna når små punkter blir brent inn i stoffets overflate

8. Audun viser del 3.jpg
Audun viser fram en ferdig utskåret del av et liv

9. Stoff i maskin.jpg
Her ser vi platen stoffet har ligget på under printprosessen. Her er de ferdige delene fjernet

10. Mari og Audun a.jpg
Mari Rorgemoen er førsteammanuensis ved Høgskolen og har arbeidet ved instituttet i en årrekke. Hun har lang erfaring med de gamle metodene for påtegning av mønster. Audun Røhnebæk Stikbakke er masterstudent i tradisjonskunst og styrer den avanserte lasermaskinen