<br>Kvinnebunad fra Fusa (BUNAD nr. 1/06)
Kvinnebunad fra Fusa (BUNAD nr. 1/06)
<br>Kvinnebunad fra Sogn (BUNAD nr. 2/04)
Kvinnebunad fra Sogn (BUNAD nr. 2/04)
<br>Mannsbunad fra Nord-Trøndelag (BUNAD nr. 1/05)
Mannsbunad fra Nord-Trøndelag (BUNAD nr. 1/05)
<br>Kvinnebunad fra Setesdalen (BUNAD nr. 2/05)
Kvinnebunad fra Setesdalen (BUNAD nr. 2/05)
<br>Kvinnebunad fra Nord-Trøndelag (BUNAD nr. 1/05)
Kvinnebunad fra Nord-Trøndelag (BUNAD nr. 1/05)
Bunad 1-2006

Fantastisk gode lesertall for Magasinet BUNAD!

Foto: Eva Brænd

Resultatene fra leserundersøkelsen som vi gjennomførte for Magasinet BUNAD i 2006 er virkelig oppmuntrende lesning: «Jeg har aldri sett maken!» sier Harald Pedersen hos Faktum Markedsanalyse.

Daglig leder Harald Pedersen i Faktum Markedsanalyse AS er en av Norges mest erfarne markedsanalytikere. Gjennom mange år har han gjennomført markedsundersøkelser for de mest kjente merkevarene og merkevareprodusentene her i landet, i tillegg til en mengde leserundersøkelser for norske aviser og magasiner. Men maken til lesertallene for magasinet BUNAD har han aldri opplevd tidligere.


Imponerende lesertall
«Det er tydelig at BUNAD har sin trofaste leserskare,» sier han. «Men jeg vil ikke kalle det menighetsblad, for ingen slike blader kan varte opp med så gode lesertall!»

Bakgrunnen for at Pedersen uttaler seg i slike blomstrende vendinger, er at han har analysert de innkomne svarene på leserundersøkelsen som vi avsluttet 15. juni i 2006, og som både ble annonsert i Magasinet BUNAD og her på internettsidene våre.

«Så resultatene fra leserundersøkelsene er gode, da?» spør vi forsiktig.

«I høyeste grad, bare se her,» svarer Pedersen og tar frem rapporten sin. «Her er det  kjempegode tall hele veien.»


84 prosent leser det meste i magasinet
Han overdriver ikke. Resultatene fra undersøkelsen er rett og slett imponerende. Her er noen av tallene:

Hele 63 prosent av BUNADs lesere har lest alle fem numrene av magasinet. Og nesten 90 prosent har lest mer enn kun ett nummer av BUNAD.

84 prosent svarer at de leser det meste som står i magasinet. Det er utrolig sterke tall. Og de bruker lang tid på lesingen: Gjennomsnittlig 1 time og 15 minutter. Også dette er meget, meget bra.

«Det er ingen tvil om at leserne viser en betydelig interesse for BUNAD,» slår Pedersen fast. «Undersøkelsen viser også at magasinet taes frem flere ganger. Hele 97 prosent svarer at de gjør nettopp det. Dessuten sier 98 prosent at de tar vare og gjemmer på BUNAD.»

Gjennomsnittlig antall personer som leser magasinet er 2,3.
«Men siden menn er dårlig representert her, kan vi gå ut fra at bladet ikke leses av mannen i huset, men lånes ut til kvinner i andre husstander,» forklarer Pedersen.


Uvanlig høy interesse for annonsene i Magasinet BUNAD
I undersøkelsen stilte vi også spørsmål om hvordan leserne av BUNAD forholdt seg til annonsene i magasinet.

«Vi pleier å fortelle oppdragsgivere at de skal være fornøyde dersom 20 prosent av leserne oppgir at de er interessert i annonsene i bladene. Hos BUNAD sier 78 prosent at de har ganske stor - eller meget stor - interesse for annonsene! Dette er mildt sagt spesielt. Så høy verdi har jeg aldri registrert i leserundersøkelser tidligere.»


Lesere i alle aldre over hele landet
«Hvordan fordeler tallene seg på lesernes alder og bosetting?»

«For å ta det siste først: Blant de innsendte svarene er det en viss overrepresentasjon av lesere som er bosatt i Østlands-området, og en tilsvarende underrepresentasjon av lesere i Nord-Norge og i utlandet. Ellers er det en jevn spredning over hele landet.» svarer Pedersen. «Når det gjelder kjønn, leses magasinet omtrent bare av kvinner (96 prosent av respondentene på undersøkelsen er kvinner). Med hensyn til alder så er det en nokså jevn fordeling her, unntatt for gruppen 51 - 60 år som er overrepresentert. Her er tallene:
11 prosent av leserne er under 30 år,
18 prosent er mellom 31 og 40 år,
også 18 prosent er mellom 41 og 50,
29 prosent er mellom 51 og 60 år,
19 prosent er mellom 61 og 70 år,
og endelig er 5 prosent av leserne mer enn 70 år.

Til slutt vil jeg nevne at 35 prosent av leserne oppgir at de jobber med bunader eller husflid, spesielt i aldersgruppen 61 til 70 år var det mange som svarte ja her.»


Undersøkelsen er representativ for BUNADs lesere
Med innkomne svar i overkant av 250, vurderes resultatene som representative for magasinet BUNADs lesere. Pedersen påpeker også at Faktum Markedsanalyse har gjennomført leserundersøkelsen i henhold til Norsk Markedsanalyse Forenings- og ESOMARs etiske regler.

«Det er mange redaktører her i landet som ville gitt omtrent hva som helst for så gode lesertall. Jeg har som sagt aldri sett maken. Og ingen kan beskylde oss for å ha stilt ledende spørsmål, heller!» avslutter Harald Pedersen i Faktum Markedsanalyse.