Medieinformasjon RIKSANNONSØRER

Foto: Eva Brænd

Annonsepriser 2015
2. og 3. omslagsside: kr. 20.000,-
Bakside: kr. 22.000,-
2/1 side: kr. 32.000,-
1/1 side: kr. 18.000,-
1/2 side: kr. 11.000,-
1/4 side: kr.   7.000,-
Alle priser inkluderer 4 farger og er eks. mva.


Annonseformater
1/1 side
Utfallende: bredde: 225 mm, høyde: 297 mm
Satsflate: bredde: 191 mm, høyde: 257 mm

1/2 side
Liggende: bredde: 191 mm, høyde: 126 mm
Stående: bredde: 93 mm, høyde: 257 mm

1/4 side: bredde: 93 mm, høyde: 126 mm


Annonsebestilling
Kontakt: Arild Halsne
Telefon: 51 31 57 00
Fax: 51 31 57 01
E-post: post@hrme.no


Materiellbeskrivelse
Annonsemateriell leveres som høyoppløst pdf-fil.
Materiellet leveres på e-post til:
heidi@bunad-magasinet.no
eller på CD til: Magasinet BUNAD as, ved Heidi Fossnes, Postboks 93, 3441 Røyken.

For spørsmål vedr. annonsemateriell:
Ring 31 28 09 10,
eller send e-post til: heidi@bunad-magasinet.no


Utgivelsesplan og
materiellfrister 2015

Utgivelsesdato:         Frist ferdig materiell:
Nr. 1:   2. mai              21. mars
Nr. 2: 28. november     24. oktober


Distribusjon
Magasinet BUNAD distribueres gjennom Narvesen og en rekke museer og husflidsutsalg.
I tillegg har vi mer enn 1 800 abonnenter ved utgangen av 2014.