En hedersmann i Telemark har gått bort

Foto: Heidi Fossnes

4. desember døde Nils Flatland fra Gvarv i Telemark, og ble begravet fra Nes Kirke 14. desember. Han var en kjent kulturformidler som mange av oss forbinder med Evju Bygdetun i Gvarv. Nils Flatland var et oppkomme av historier om lokale mattradisjoner, dans og selvsagt den lokale draktskikken. Det er ikke få som har lært det de kan både om dans og drakt av ham. Mange er også stolte bærere av bunader Nils har sydd.

Nils Flatland2.jpg

Om Nils Flatland sier Knut Buen så vakkert:
«Signe minnet om ein god ven og innsiktsfull fagmann. Han fylte plassen sin så fyndeleg at det vil merkast eit stort tomrom for oss som alltid har sett opp til han og fengje så god hjelp gjennom mange år. Han var ein god skreddar, stilfin folkedansar, med ei rekke fyrstepremiar, kunnskapsrik forteljar, gardbrukar og unik i høve å få til Evju Bygdetun. Eit meisterverk bygd på respekt for kultur og kulturpersonar i Nes. Nils var ein resursperson av dei sjeldne og, for lokal bunad og kulturhistorie, av dei viktigaste i vår tid. Han var den støe ven for så mange. Tok vare på dei eldre sine soger og ting. Blei lærar og fyrebilete for ei rekke yngre. Mange lærte å danse og saume av Nils. Signe minnet om ein god ven og innsiktsfull fagmann. Han fyllte plassen sin så fyndeleg at det vil merkast eit stort tomrom for oss som alltid har sett opp til han og fengje så god hjelp gjennom mange år.

Nils nytta store delar av livet sitt til å gjera vener vakre i herlege habittar og synte jenter og gutar å kunne svinge seg med stil og taktfulle steg etter livsveg og tilje. Han som var bindelekk mellom fortid og notid og heldt på den nasjonale tråden livet igjennom. All verdas takk, gode Nils, og me har deg som fyribilete så lenge me sansar.

Mange syrjer Nils. Heilt naturleg.»

Vi takker for at vi har fått benytte Knut Buens minneord. (Ønsker du å lese mer om Nils Flatland og hans arbeid, finner du en artikkel om dette i Magasinet BUNAD nr. 1-2015.)